Utbildning öffentlich
[search 0]
Mehr
Download the App!
show episodes
 
Programledningen för KTH:s förändringsprogram Framtidens utbildning kommer att använda livepodd som en kommunikationskanal. Dels för synkron direktkommunikation om framtidens utbildning i allmänhet och KTH:s förändringsprogram i synnerhet. Formatet ger utrymme för ett mer resonerande förhållningssätt och perspektiv kring KTH:s förbättringsarbete de närmaste 5–10 åren.
  continue reading
 
This podcast is a simple and convenient way to share the videos from Come, Follow Me on your iPad, iPhone, or iPod touch. It features the videos for the monthly gospel topic youth are studying in Aaronic Priesthood, Young Women, and Sunday School.
  continue reading
 
Loading …
show series
 
Johan och Per samtalar med Anders om den snabba utvecklingen av kurser för yrkesverksamma på KTH. Hur kan utvecklingen bli framöver? Livslångt lärande innefattar anslagsfinansierad vidareutbildning, uppdragsutbildning, MOOC och andra mer informella läraktiviteter som exempelvis öppna föreläsningar och seminarier.…
  continue reading
 
Johan och Joakim samtalar med Sofia Ritzén om Fakultetsrådets arbete med att revidera KTH:s kvalitetssystem för utbildning. Ambitionen har varit att göra systemet mer värdeskapande för verksamheten och det börjar rullas ut under 2024.Von Framtidens utbildning
  continue reading
 
Inom ramen för KTH:s utvecklingsprogram Framtidens utbildning leder Per CBH:s projekt Digital och kontinuerlig examination. Med projektet som utgångspunkt samtalar Johan och Anna Jerbrant med Per kring just kontinuerlig examination.Von Framtidens utbildning
  continue reading
 
Johan och Per samtalar med Charlotte och Pontus från KTH Biblioteket. På biblioteket pågår många aktiviteter, i det här samtalet fokuserar på på den undervisning biblioteket gör för studenter och om resultaten från en nyss genomförd undersökning om studenters digitala färdigheter.Von Framtidens utbildning
  continue reading
 
Snart har KTH ett masterprogram med titeln Hållbar digitalisering. Johan och Per samtalar med Elina Eriksson och Daniel Pargman om vad det nya programmet tillför till KTH:s utbud av utbildningsprogram och om hur nya pedagogiska grepp kan ge färdiga studenter bättre förutsättningar att ta sig an komplexa utmaningar.…
  continue reading
 
Johan och Per fikasnackar med KTH:s dekanus Sofia Ritzén om de erfarenheter och insikter som uppstod vid ett studiebesök på Aalto universitet. Samtalet rör allt från utbildningsutbud till värdet av mål och data för att driva klok utveckling.Von Framtidens utbildning
  continue reading
 
Johan och Gunnar pratar med Stefan Stenbom om vad som hänt inom digitalt lärande under och efter pandemin. Samtalet går sedan vidare till learning analytics och därefter en introduktion tills Stefans egen forskning inom ramverket "Community of Inquiry".Von Framtidens utbildning
  continue reading
 
Johan och Anna fikasnackar med Elin Lindblad om examinationsflödet – hur kan tillsammansarbete bidra till ett bättre verksamhetsstöd i en snabbt föränderlig värld? Elin har arbetat som projektledare inom examination på KTH de senaste åren och har i sina projekt sett behoven av tillsammansarbete för att lyckas med förändringar av processer och syste…
  continue reading
 
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. NTNU påbörjade sitt utvecklingsprogram för sina ingenjörsutbildningar några år före KTH och samtalet kretsar kring deras erfarenheter, nuläge och hur vägen framåt ser ut.Von Framtidens utbildning
  continue reading
 
Johan och Anna samtalar med Maja Rosén, utbildningsansvarig på THS. THS har enkätresultat om vad har studenterna har för behov när det gäller t.ex. datorsalar, studieplatser och labbmiljöer. Lyssna in för att ta del av resultaten och den målbild som THS tagit fram utifrån datan.Von Framtidens utbildning
  continue reading
 
Johan och Per träffar Eva Liedholm Jonsson och Malin Wennerholm, grundutbildningsansvariga GA på ABE. Det blev ett samtal om hur de aktuella projekten valdes ut och en beskrivning om vad som händer i respektive projekt.Von Framtidens utbildning
  continue reading
 
Johan och Per träffar Marcus Lithander för ett samtal om kognitiv psykologi som stöd vid kursutveckling. Han lyfter en rad exempel och erfarenheter från utvecklingen av kurser inom livslångt lärande vid KTH.Von Framtidens utbildning
  continue reading
 
Johan och Per träffar Mats Nilsson (GA vid CBH) och Anna Jerbrant (GA vid ITM) för ett samtal kring de projekt som startar vid deras skolor. Samtalet rör både processen kring hur projektet kom till och vilka projekt som nu startat inom Framtidens utbildning vid CBH och ITM.Von Framtidens utbildning
  continue reading
 
I säsongens åttonde och sista avsnitt av ”Fikasnack om framtidens utbildning” möter poddvärden Johan Fridell och Joakim Lilliesköld KTH:s rektor Anders Söderholm för ett samtal kring hans tankar både kring KTH och kring arbetet med Framtidens utbildning.Von Framtidens utbildning
  continue reading
 
Johan Fridell and Joakim Lilliesköld chats with Ines Lopez Arteaga from TU/e, with whom KTH has an exchange of knowledge. KTH's Board of Education visited Eindhoven in the spring of 2022, and just recently, a delegation from Eindhoven visited KTH. As dean of the Bachelor College at TU/e, Ines Lopez Arteaga leads development work for the future of e…
  continue reading
 
In this episode Johan Fridell (pod host) and Joakim Lilliesköld (Programme Manager for The Future of Education at KTH) meet Luigia Brandimarte who was awarded the KTH Pedagogical Prize 2022. Welcome to a conversation about creative cross disciplined learning out of the classroom.Von Framtidens utbildning
  continue reading
 
Johan Fridell och Per Fagrell gästas av Filip Axelsson och Maja Rosén som båda är ansvariga för utbildningsinflytande på THS (studentkåren vid KTH). Samtalet handlar till stort del om hur viktig en utvecklande utbildningskultur är för utbildningens kvalitet.Von Framtidens utbildning
  continue reading
 
Podden är tillbaka och i denna andra episod gästas Johan Fridell (poddvärd) och Per Fagrell (programkoordinator) av Anna-Karin Högfeldt som är avdelningschef på Lärande i STEM vid ITM-skolan. De samtalar om arbetet som bedrivs vid ”Lärande i STEM”, om SoTL-konferensen och andra arenor för pedagogisk utveckling vid KTH och hur detta hänger ihop med …
  continue reading
 
I premiäravsnittet medverkar programledaren för Framtidens utbildning Joakim Lilliesköld poddvärden Johan Fridell. De pratar om förändringsprogrammet; lite varför, vad händer nu och vem gör vad med mera. Medverkar gör också programkommuniktören Sofie Kim och programkoordinatorn Per Fagrell.Von Framtidens utbildning
  continue reading
 
Maj: Profeter och uppenbarelse—Just as we need daily physical sustenance, the need for daily spiritual sustenance is just as strong. We can remember Jesus Christ every day as we pray, read the scriptures, and meditate.—Studiekurser för ungdomarVon Mormon Channel
  continue reading
 
Maj: Profeter och uppenbarelse—Sometimes in life, there is no where else to turn but to God. Elder D. Todd Christofferson shares a personal experience that taught him to truly pray, recognize answers to prayers, and take life one day at a time.—Studiekurser för ungdomarVon Mormon Channel
  continue reading
 
Maj: Profeter och uppenbarelse—President Thomas S. Monson shares an experience he had in the Navy when he had to stand alone and reminds us that "we are never alone when we stand with our Father in Heaven."—Studiekurser för ungdomarVon Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga
  continue reading
 
Maj: Profeter och uppenbarelse—Members of the Church across the world bear testimony of living prophets and apostles and speak of the blessings of peace and hope that arise from that knowledge.—Studiekurser för ungdomarVon Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga
  continue reading
 
Maj: Profeter och uppenbarelse—President Monson and President Erying encouraged youth to read the Book of Mormon. Youth from Eastern Europe share what they have learned from reading the Book of Mormon and writing down their impressions.—Studiekurser för ungdomarVon Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga
  continue reading
 
Loading …

Kurzanleitung